آدرس:
مشهد، بلوار احمد آباد، شهید کلاهدوز

ایمیل:
info@mashhadcondom.com